Historie

Aan de overkant van Silo Today vindt u het Cultuurcentrum De Oosterpoort en de gemeentelijke dienst Onderwijs, Cultuur Sport en Welzijn. Voordat dit is gebouwd, werd er tot 1964 de Groninger Veemarkt gehouden.
Iedere dinsdag kwamen uit alle windrichtingen handelaren om voornamelijk koeien en schapen te verhandelden. Jaarlijks verwisselden zo’n 150.000 stuks van eigenaar.

siloveemarkt

De acht café’s die in de Veemarktstraat waren gevestigd openden op marktdagen om 4 uur ’s morgens omdat zij grotendeels afhankelijk waren van de veemarkt. Na het loven en bieden, het handjeklappen, gingen de handelaren naar een van de cafe’s om daar de koop te sluiten. Voordat de veemarkt in 1892 werd opgericht was op deze plek de drekstoep.
De stad had geen riolering en de meeste woningen hadden een tonnetje als toilet. Dit, en ander afval, werd op de drekstoep gestort. Om ziekten te voorkomen was de drekstoep buiten de wallen gevestigd. De drekstoep was onder andere over water via De Griffe te bereiken. De Griffeweg herinnert hieraan. Deze zijarm van het Winschoterdiep begon ongeveer op de plaats van Silo Today.

oosterhaven_zz_bij_houthandel_hemmes_500

Vanaf 1850 ontwikkeld de omgeving van De Griffe zich snel als een woongebiedje, samengesteld uit sloppen en stegen, tussen tuinhuisjes en moestuinen. Er woonden vóór de officiële stadsuitleg in 1870 al ruim 1300
mensen in het sloppenwijkje. Hier waren geen voorzieningen zoals water, straatverlichting, vuilafvoer en bestrating. Na 1870 wordt het gebied tot een woonwijk ontwikkeld die de naam krijgt van de toegangspoort naar de stad: de Oosterpoort.
In de jaren zeventig worden plannen ontwikkeld die hebben geleid tot sloop en vervangende nieuwbouw, en renovatie van een groot aantal woningen.
De Oosterpoortwijk is tot op heden als woonwijk zeer in trek.

Tekst Homan & Homan

silobb